Ingela Visuri

Personlig presentation av Ingela Visuri

Universitetslektor religionsvetenskap
Religionsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Jag är lektor i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna och undervisar bland annat blivande lärare i religionskunskap. Min forskning är tvärvetenskaplig och berör kognitiva perspektiv på religiositet, fantasi, empati, autism och socialt lärande.

Bakgrund

Min bakgrund som gymnasielärare i religionskunskap och engelska fungerar som utgångspunkt för den ungdomsforskning jag bedriver, och är även ett värdefullt verktyg i min undervisning på lärarprogrammet i religionsvetenskap. Fokus inom båda dessa områden riktas mot relationer och samverkan med ungdomar och unga vuxna, för att bättre förstå deras perspektiv, erfarenheter och behov. 

 

Forskning

Min forskning är oftast tvärvetenskaplig, med utgångspunkt i etnografiskt material som analyseras utifrån kognitiva och psykologiska teorier. En viktig drivkraft är att fördjupa och bredda förenklade antaganden om mänskliga beteenden, och att utveckla metoder för att studera människor vars livsvärldar skiljer sig från det typiska. 

Publikationer