Ingela Visuri

Personlig presentation av Ingela Visuri

Universitetslektor religionsvetenskap
Religionsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Jag är biträdande lektor i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna och undervisar främst blivande lärare i religionskunskap. Min forskning berör främst kognitiva perspektiv på religiositet och fantasi, och mitt pågående post doc-projekt vid Aarhus Universitet handlar om autism, lajv och lärande.

Bakgrund

Min bakgrund som gymnasielärare i engelska och religionskunskap har gett mig viktiga insikter som jag både använder i undervisning och forskning. Under sex år undervisade jag autistiska gymnasieelever, vilket resulterade i att jag skrev en avhandling om övernaturliga upplevelser hos unga vuxna med autismdiagnos. 

Forskning

Jag jobbar gärna tvärvetenskapligt, med utgångspunkt i kvalitativ/etnografisk metod där materialet sedan analyseras utifrån kognitiva och psykologiska teorier. En viktig drivkraft är att nyansera förenklade antaganden om mänskliga beteenden, och att utveckla metoder för att studera människor vars livsvärld skiljer sig från det typiska. En viktig strategi i detta arbete är att samarbeta med dem jag studerar, vilket innebär att de ges rollen av expert medan jag är den som lär mig av dem.

Publikationer