Personlig presentation av Karen Stormats

Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 2
Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 1

Karen Stormats är adjunkt i pedagogiskt arbete och har dessförinnan arbetat som gymnasielärare i historia och samhällskunskap. Hon har, inom ramarna för forskarskolan Skolnära (ett samarbete mellan PUD, Karlstads universitet och Högskolan Dalarna) skrivit en licentiatuppsats med titeln "Flipp i tal och handling - En fallstudie om undervisningsmetoden flipp i tre gymnasielärares tal och handling". Forskningsintressena riktas mot undervisningsmetoden Flipped Classroom, dess uttryck i klassrumspraktiken och dess relation till andra pedagogiska strömningar i ett utbildningshistoriskt och historiedidaktiskt perspektiv.  


Publikationer