Farhana Borg

Personlig presentation av Farhana Borg

Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 1
Ledare, Kollegial mötesplats för förskolepedagogik

Farhana Borg är lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon disputerade 2017 vid Umeå universitet med avhandlingen ”Caring for people and the planet: Preschool children’s knowledge and practices of sustainability”. Sedan 2018 leder hon den kollegiala mötesplatsen för förskolepedagogik vid Högskolan Dalarna.

Farhana är ledare för ett VR-finensierat projekt (2019-2022) som handlar om Ekocertifierade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet. Under åren 2018-2019 arbetar hon också som adjungerad lektor (20%) vid Karlstads universitet i ett forsknings- och skolutvecklingsprojekt om Undervisning för hållbar utveckling vid centrumbildningen SMEER (Science, Mathematices and Engineering Education Research), vilket finansieras av Skolforskningsinstitutet.

Farhana forskar kring förskolepedagogik, barns lärande, föräldrars roll i barns lärande och eko-skola inom området hållbar utveckling. Hon leder bland annat ett skolutvecklings- och forskningsprojekt (2017-2019) som fokuserar på att utveckla förskollärares professionella kompetenser inom utbildning för hållbar utveckling i en kommun där 18 förskolor med 140 förskollärare ingår. Projektet finansieras av Skolforskningsfonden, Pedagogisk Utvecklingscentrum Dalarna vid Högskolan Dalarna.

Farhana avlade 2008 filosofie masterexamen i engelsk lingvistik och gymnasielärarexamen (språklärarexamen) vid Högskolan Dalarna. Innan hon kom till Sverige tog hon 1999 en filosofie masterexamen i engelsk litteratur vid National University i Bangladesh. Under perioden 2007-2012 undervisade Farhana i engelska på gymnasium i Sverige. Åren 1989-2000 arbetade hon med barns rättigheter, mänskliga rättigheter och utbildningsfrågor i Bangladesh. De sista fem åren arbetade hon för yngre barns lärande vid UNICEF i Dhaka, Bangladesh. Hon jobbade också för barn med funktionshinder, särskilt inkluderande utbildning.Publikationer