Frej Hallgren

Personlig presentation av Frej Hallgren

Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
Undervisar på tränarprogrammet och till viss del även på ämneslärarprogrammet inriktning idrott & hälsa. De kunskapsområden där jag främst undervisar är tränarskap, träningslära och rörelsevetenskap med didaktisk inriktning.

Arbetade ett antal år (ca 15 år) som tennistränare innan jag 2011 påbörjade min anställning på Högskolan Dalarna som universitetsadjunkt inom idrotts- och hälsovetenskap. Förutom undervisning i främst tränarskap, träningslära och rörelsevetenskap så är jag även ämnesföreträdare. Har ett stort intresse för idrott och fysisk aktivitet i form av dans, tennis, skidåkning, cykling etc. År 2016 tog jag ut min magisterexamen i idrottsvetenskap på Gymnastik- och idrottshögskolan.