Sori Rasti

Sori Rasti

Univ adjunkt svenska som andraspråk, (Tjänstledig) Svenska som andraspråk
Jag arbetar som adjunkt i Svenska som andraspråk och som adjunkt för andra språkinlärning. Även Ínom vissa uppddragsutbildningar jobbar jag som adjunkt.