Personlig presentation av Göran Land

Univ adjunkt industriell ekonomi, Industriell ekonomi