Marie Elf

Personlig presentation av Marie Elf

Professor omvårdnad, Institutionen för lärarutbildning
Forskare inom Hälsa och välfärd. Utvecklingsledare inom sjuksköterskeprogrammet.

Professor i omvårdnad och docent i vårdarkitektur. Hon leder ett flertal projekt med fokus på vård och rehabilitering i hemmet för personer med skör hälsa. Hennes forskning inbegriper personcentrerad vård, delaktighet och stöd för egenvård - alltid med ett en frågeställning om hur ser miljön ut och upplevs. Är den främjande eller hindrande?

Publikationer