Lokalbokning

Högskolan har många olika lokaler som går att boka, till exempel lärosalar, mötesrum och grupprum. Kom ihåg att boka lokal i god tid för att få just den lokal du önskar.

Lokalerna kan bokas av medarbetare, studenter och externa aktörer.

Schemaläggning

Inför varje ny period mejlas mallen för schemaunderlag ut till institutionerna. I fylld mall mejlas sedan till schema@du.se.

Lokalöversikt

Information om lokaler i Falun och Nya Campus Borlänge (beskrivning av rum, användningsområde, möbler och teknik) finns tillgänglig på länkarna nedan:

Lärmiljöer Nya Campus Borlänge

Information om lokaler i Falun (pdf)
(kommer att omarbetas till webbsidor på samma sätt som Nya Campus Borlänge) 

Så bokar du lokaler

Mejla lokbok@du.se och ange typ av lokal, datum och tid, antal personer lokalen ska rymma, ändamål och vem som ska använda lokalen. Gäller inte bokningen en kurs, anges ett objektsnummer för bokningen.

Boka lokaler via mejl, lokbok@du.se

Lokaler för möten, konferenser och liknande

På du.se kan du söka på olika lokaler, se när de är lediga och göra din bokning.

Boka lokaler via webbsida (timeedit.net)

Vissa grupprum bokas separat

Ett antal mindre grupprum bokar du via en kalender som sitter vid ingången till rummen.

Bokningsregler

  • Avboka lokaler som du inte längre behöver. Då kan de användas av andra och du slipper betala hyra.
  • Avbokning av lokal måste göras senast dagen innan.
  • Minimitid för bokning är 15 minuter.
  • Lämna en fräsch lokal till nästa grupp – ta ut kaffemuggar, skräp och liknande.
  • Datasalar hyrs inte ut till externa aktörer.
  • För ljusgårdarna och bibliotekstrappan gäller särskilda regler.
  • Behöver du speciell hjälp, exempelvis med ljudanläggningar, extra öppning av lokaler på kvällar helger, kontakta oss i god tid då personal kan behöva arbeta extra.
  • Vill du som anställd hyra lokal privat tar du kontakt med fastighetschef.

Lokalhyra

Lokalernas timpris justeras varje år. Externa aktörer betalar ett något högre pris.

Senast granskad: