Källsortering och avfall

Var rädd om planeten – källsortera noga.

Genom källsorteringen kan vi se till att material återvinns istället för att bli till avfall.

Källsortera så här

Runt om i våra lokaler finns sorteringsstationer och olika kärl för källsortering:

Brännbart

Material som inte passar i något annat kärl, till exempel tuggummi och portionssnus. 

Glas

Flaskor och burkar i färgat eller ofärgat glas.  

Matavfall

Matrester, kaffesump, äggskal, hushållspapper och servetter. 

Metallförpackningar

Konservburkar, burklock, kapsyler, aluminiumfolie med mera. 

Pant

Plastflaskor och aluminiumburkar som har ett pantmärke. 

Plast

Plastpåsar, bärkassar, plastburkar, frigolit med mera. 

Pappersförpackningar

Mjölkförpackningar, pastapaket och liknande.  

Kontorspapper, tidningar, wellpapp med mera

Särskilda kärl finns i kopieringsrummen.

Hit går det källsorterade avfallet

  • Våra lokalvårdare tömmer regelbundet avfallskärl och sorteringsstationer.
  • Påsarna med olika slags avfall knyts ihop och förvaras tillfälligt i en säck på städvagnen.
  • Från säcken plockas påsarna sedan upp och källsorteras i större soptunnor och containrar.
  • Det källsorterade avfallet hämtas upp av återvinningsföretag och avfallsbolag som ser till att de olika materialen tas om hand på rätt sätt.
Viktigt!

Lägg aldrig batterier, lampor, kemikalier, elektronik eller annat farligt avfall i källsorteringskärlen.

Allt farligt avfall ska lämnas till vaktmästeriet. 

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för fastighets- och campusplanering
Senast granskad: