Medier och nyheter

Medierna har en viktig roll i vårt demokratiska samhälle, både som granskare och som nyhetsförmedlare.

Som statlig myndighet omfattas Högskolan Dalarna av offentlighetsprincipen och öppenhet är dessutom ett av våra ledord. Därför är det självklart för oss att tacka ja till intervjuer och att underlätta mediernas uppdrag.

Mediekontakter – roller och ansvar

När medierna kontaktar Högskolan Dalarna

Grundprincipen är att den som är mest insatt i ämnet ska svara på mediernas frågor. 
Övergripande frågor om högskolans verksamhet hanteras av avdelningen för kommunikation.

Är du osäker på vem som bör svara på en viss fråga, kontakta avdelningen för kommunikation som lotsar journalisten vidare.

När Högskolan Dalarna kontaktar medierna

Pressmeddelanden och pressinbjudningar ska alltid gå via avdelningen för kommunikation.

Om du vill att medierna ska rapportera om en studie, ett projekt, en aktuell fråga eller liknande, ta kontakt med avdelningen för kommunikation för en dialog om hur frågan bäst kan kommuniceras.

När du möter medierna

Om en journalist ställer frågor till dig eller ber om en intervju, tänk på det här:

  • Fråga vad intervjun gäller och vem journalisten representerar.
  • Är du rätt person att svara? Om inte, hänvisa till den som bör svara eller till avdelningen för kommunikation.
  • Du har ingen skyldighet att svara på frågor direkt. Be att få återkomma lite senare eller be om att få frågorna via mejl. Var noga med att återkomma i tid.
  • När du inte kan svara på en fråga, säg det. Du ska aldrig gissa eller spekulera.
  • Var saklig, öppen och hjälpsam. Undvik fackspråk och ironi.
  • Om du blir fotograferad eller filmad, var uppmärksam på bakgrunden. Passar den i sammanhanget?
  • Be att få se dina citat innan publicering, enligt pressetiska regler har du rätt till det. Ibland skickar journalisten hela texten och ber dig att även kontrollera faktauppgifter.
  • Informera avdelningen för kommunikation om att du har blivit intervjuad.

Vänd dig gärna till avdelningen för kommunikation för råd och stöd.

Nyhetspublicering i våra kanaler

Vi har chansen att berätta om vår verksamhet via egna nyheter i högskolans interna och externa kanaler.

Avdelningen för kommunikation gör en bedömning av nyhetsvärdet, eventuell publicering och vilken kanal som är mest lämplig.

Välkommen att skicka tips via mejl.

Viktigt!

Du som är offentliganställd har meddelarfrihet, en grundlagsskyddad rätt att kontakta medierna för att lämna information eller uttrycka åsikter.

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad: