Representation

Representation handlar om att visa gästfrihet och uppskattning i våra kontakter med omvärlden.

Vanliga former av representation är middagar för inbjudna gäster eller presenter som du ger bort när du själv är gäst hos ett annat lärosäte.

Representationen kan också vara intern, till exempel en avtackningsmiddag som arbetsgivaren bjuder hela avdelningen på.

Följ representationsreglerna

All representation ska vara rimlig, följa våra regler och ha ett klart samband med högskolans verksamhet.

När du redovisar representationskostnader ska du beskriva syftet med representationen.

Du ska också bifoga en förteckning där alla deltagares namn, yrke och organisationstillhörighet tydligt framgår, det är ett krav från Riksrevisionen.

Senast granskad:
Senast granskad: