Betalkort för utlägg

Om du vill undvika att göra privata utlägg i tjänsten, ansök om ett Eurocard företagskort. 

Du som har ett Eurocard företagskort har personligt betalningsansvar. Det innebär att du får en Eurocard-faktura en gång i månaden och att du själv ansvarar för betalningen. 
 
När du har gjort köp med Eurocard företagskort kan du ansöka om ersättning och få den i samband med ordinarie löneutbetalning.  

Köp med Eurocard – ansök om ersättning: 

  • Se till att spara både kassakvitton och kontokortskvitton för dina köp. Uppgifter som måste finnas på kassakvittot är datum, företagets namn, adress och momsregistreringsnummer samt belopp och specifikation av moms. 
  • Registrera utlägget i Primula under fliken ”Resor och utlägg”.
  • Skicka ärendebilagan och kvitton i original till avdelningen för HR. Dina kvitton får vara högst tre månader gamla.  

Om Eurocard företagskort 

  • Högskolan Dalarna betalar årsavgiften för Eurocard företagskort. 
  • Du får kortet cirka två veckor efter det att du ansökt.
  • Du kan välja din egen pinkod och kortet kan användas över hela världen. 
  • I fältet för ”Anställnings-ID” i ansökningsformuläret, skriv den avdelning du arbetar vid.
  • Signera din ansökan med Bank-ID. Du kan även skriva ut ansökan, underteckna den och skicka den per post till Frisvar, Eurocard 20081118, 839 30 Östersund.

Frågor? Kontakta Eurocard under kontorstid, telefon 08-14 67 37. 
 

Tips!

Registrera dina utlägg så snart som möjligt, så har du chans att få ersättning innan det är dags att betala Eurocard-fakturan. 

Senast granskad: