Ekonomi – frågor och svar

Här hittar du svaren på vanliga frågor om fakturor, inköp och upphandlingar.

Fakturahantering

Vilken är Högskolan Dalarnas fakturaadress? 

All fakturering ska vara digital. En leverantör som ska fakturera Högskolan Dalarna hittar alla uppgifter på du.se (Kontakta oss).

Vad gör jag om jag får en pappersfaktura? 

Skanna in den och skicka den till avdelningen för ekonomi och upphandling. Kontakta även leverantören och informera om att vi inte tar emot pappersfakturor.

Jag har glömt mitt lösenord till Agresso – hur gör jag? 

Gå till Agressos inloggning och ange att du har glömt ditt lösenord, så får du ett mejl med instruktioner.

Hur kommer jag åt Agresso när jag inte är på jobbet? 

Gå till Agressos inloggning. Ange användar-ID och lösen till din dator.

Hur ser jag en faktura som jag redan har hanterat? 

Rapporten ”Användares betalda fakturor” eller ”Användares obetalda fakturor”.
Den första rapporten visar fakturor som är bokförda och betalade, medan den andra visar fakturor som väntar på godkännande och/eller attest.

Hur konterar jag? 

Ta hjälp av kontoplanen i Agresso. De vanligaste kontogrupperna är 47*, 48* och 49* (personalkostnader), 55* (resekostnader och representation), 56* (varor) och 57* (tjänster). Du är också välkommen att ställa din fråga till avdelningen för ekonomi och upphandling.

Jag ska vara ledig. Vem tar hand om mina fakturor?

Du behöver ordna en lösning tillsammans med dina kollegor. Skicka ett mejl till avdelningen för ekonomi och upphandling. Berätta vem som ersätter dig och under vilken period.

Var kan jag se utfallet på mitt projekt? 

Rapporter -> Resultatrapporter -> Resultatrapport.

Var kan jag se utfallet på mina ryggsäcksmedel? 

Rapporter -> Resultatrapporter -> Resultat per objekt.

Var syns det om en leverantörsfaktura är betald? 

Rapporter -> Fakturor -> Fakturor per leverantör.

  • Status A: Väntar på godkännande och/eller attest.
  • Status B: Klar för betalning. Om fakturan har ett RemittID är den skickad till banken.
  • Status C: Betald. Betalningsdatum syns i rapporten. 

Inköp och upphandling

Vilka regler gäller vid upphandlingar?

Högskolan Dalarna omfattas av lagen om offentlig upphandling (lou) som är baserad på ett EU-direktiv. Högskolan har också en egen policy för upphandling.

Vad innebär direktupphandling?

Direktupphandling är en upphandling under 615 312 kronor exklusive moms. Utöver beloppsgränsen finns det en rad andra faktorer att ta hänsyn till. Kontakta alltid upphandlingsenheten innan du gör en direktupphandling.

Vem får göra inköp?

Det avgörs av högskolans rutiner för inköp och upphandling och av attesträtten. Kontakta alltid upphandlingsenheten och stäm av hur du ska göra ditt inköp.

Gäller ett ramavtal alla leverantörens varor och tjänster?

Nej, det gäller endast de varor och tjänster som anges i avtalet.

Kan jag handla av vem som helst, så länge priset är lågt?

Nej. Du ska i första hand använda de avtal som finns och följa lagen om offentlig upphandling. Att frångå ett befintligt ramavtal kan innebära att det blir en otillåten direktupphandling eftersom ett ramavtal redan finns.

När får jag kontakta leverantör 2 i rangordningen?

Bara i de fall som leverantör 1 har tackat nej. Du måste följa rangordningen.

Jag vill lämna synpunkter på en leverantör – vart vänder jag mig?

Kontakta upphandlingsenheten.

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för ekonomi och upphandling
Senast granskad: