Rektorsbeslut

Rektors besluts- och ledningsråd träffas varannan vecka.

Rektors besluts- och ledningsråd har en fast mötestid: måndag klockan 12.30–15.00, udda veckor. Det är vid dessa möten som rektor fattar många formella beslut.

Skicka handlingar i tid

För att rektors besluts- och ledningsråd ska kunna handlägga ärenden behöver dessa komma in i god tid innan nästa möte:

  • Skicka in ärenden senast måndag klockan 24.00, jämn vecka – sju dagar innan kommande möte.
  • Skicka in bilagor senast onsdag klockan 12.00, jämn vecka – fem dagar innan kommande möte.

 

Senast granskad: