VR:s utlysningar inom Internationell postdok stänger tidigare än aviserat!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tidigarelagda deadlines för Vetenskapsrådets utlysningar inom programmet Internationell postdok

 

Viktig utlysningsinformation från Vetenskapsrådet!

Vetenskapsrådet meddelar att höstens utlysningar inom Internationell postdok kommer att stänga den 13 september istället för den 20 september, som tidigare har angetts. 

 

Detta gäller följande utlysningar i höst: 

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Internationell postdok inom medicin och hälsa

Senast granskad:
Senast granskad: