Nya riktlinjer från VR för att registrera kliniska studier

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vetenskapsrådet har beslutat om nya riktlinjer för de kliniska studier som de finansierar. Från och med 2022 ska alla studier registreras i en publik databas.

 

Nu kräver Vetenskapsrådet registrering av kliniska studier

Många forskare brister i att registrera sina kliniska studier inför start. Idag publiceras också bara resultat från 50–60 procent av alla kliniska studier. Vetenskapsrådet har nu beslutat om nya riktlinjer för de kliniska studier som de finansierar.  
 
Kliniska studier ska registreras innan de påbörjas och resultat ska rapporteras så att både forskare och allmänhet kan följa vad forskningen leder till. Registrering och rapportering är viktigt både för att undvika onödig upprepning av forskning och för att skapa möjligheter till fler samarbeten. Den som planerar en ny studie behöver veta vilken forskning som genomförts och vilken som pågår.

Världshälsoorganisationen (WHO) och Helsingforsdeklarationen har riktlinjer och krav på öppenhet vid forskning på människor. Vetenskapsrådet nya riktlinjer utgår från WHO:s riktlinjer och gäller för kliniska forskare som får finansiering av myndigheten. Riktlinjerna innebär att information om och resultat från studier ska registreras i ett publikt studieregister, till exempel Clinicaltrials.gov eller Researchweb.

Uppskattningsvis 200 forskningsbidrag från Vetenskapsrådet kommer att beröras av riktlinjerna varje år.

 

Läs mer om att registrera kliniska studier på Vetenskapsrådets webb

 

Senast granskad:
Senast granskad: