Vill du delta i forskningsprogrammet ”Nätburen undervisning och digital kompetens i högre utbildning”?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu finns det möjlighet att vara med och utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom nätburen undervisning med målsättningen att utveckla innovativa undervisningsmetoder. Anmäl ditt intresse senast 4 november.

På lärosätet läser cirka 70 procent av studenterna nätbaserade kurser och program. Ett lärosätesövergripande forskningsprogram är under uppbyggnad för att utveckla och bedriva pedagogisk och didaktisk forskning i syfte att stärka den vetenskapliga grunden i nätburen undervisning.

Forskningsprogrammet ”Nätburen undervisning (e-lärande) och digital kompetens i högre utbildning” går ut på att utveckla innovativa undervisningsmetoder över nätet för att därigenom öppna för en stor flexibilitet och nya vägar till kunskap. Det finns ett behov att utveckla och utforska strategier för att möjliggöra lärande i en föränderlig och digitaliserad värld.

Pedagogik och didaktik inom nätburen undervisning

Forskningen ska omfatta aspekter kring pedagogik och didaktik inom nätburen undervisning som syftar till utveckling av digital kompetens hos studenter och lärare i högre utbildning. Programmet ska bygga vidare på erfarenheter från de forskningssatsningar som högskolan gjort inom området.

Därför riktar vi oss till dig som har forskningserfarenheter inom nätburen undervisning, eller som provat dig fram och hittat nya metoder och vägar till att stimulera och utmana studenters lärande. Forskningssatsningen planeras omfatta två plus två år och har förväntningar på sig att på sikt attrahera externa forskningsfinansiärer.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att skapa och utveckla forskningsprogrammet nu eller i framtiden? Skicka ett personligt brev (max 1 sida) där du anger orsaken till att just du ska vara med i forskningsprogrammet samt egna erfarenheter av nätburen undervisning som grund för innovativa idéer inom forskningsområdet. Bifoga ett CV där du endast åberopar dina för området relevanta arbeten och publikationer.

Intresseanmälan skickas till institutionsadministratör Sara Tjernström på mejladress stt@du.se senast 4 november 2022. Ange Nätburen undervisning i meddelandefältet.

Styrgruppen med en representant från varje institution, utsedda av respektive prefekt, kommer att välja ut deltagare som bedöms vara lämpliga.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Styrgruppen genom Tarja Alatalo, proprefekt vid Institutionen för lärarutbildning

Kontakt
Proprefekt forskning
Senast granskad:
Senast granskad: