Vilka är Högskolan Dalarnas styrkor på forskningsområdet?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av en ny rapport om Högskolan Dalarnas forskning. Studien bygger på en bibliometrisk analys av ett urval av vetenskapliga publikationer i databasen Scopus. Analysen är gjord av Damvad Analytics och syftet är att identifiera styrkeområden utifrån denna.

Ny rapport om Högskolan Dalarnas forskning

På uppdrag av Högskolan Dalarna presenterar nu Damvad Analytics rapporten Research Impact and Strengths. Studien bygger på en analys av forskningens impact (definieras här som det antal citeringar som en vetenskaplig publikation har fått),  i ett urval av vetenskapliga publikationer i databasen Scopus under perioden 2017-2021. 

Läs rapporten

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: