”Vi tror på utveckling”

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Akademiska högtidens interna samverkanspris delas ut till Knowledge Transfer Partnerships (KTP) i slutet av november.
Medarbetare vid KTP
Från vänster: Ulrika Eriksson, Isabelle Ramström, Per Edén, Marit Söderqvist, Johan Kostela, Klara Holdstock, här också förstärkt av Nils Holdstock.

– Det är många som har en stor del i det här priset och vi är jättestolta över att få det, eftersom samverkan är ett av högskolans signum. Vi vill vara en positiv kraft för utveckling och bidra till att fler blir en del av den kraften genom att samverka med Högskolan Dalarna, säger Johan Kostela, avdelningschef tillsammans med teammedlemmarna Ulrika Eriksson, Isabelle Ramström, Per Edén, Marit Söderqvist och Klara Holdstock.

Stöd till samverkan

KTP är en modell för samverkan som erbjuder många möjligheter för näringsliv, offentlig eller ideell sektor om vill veta mer om hur forskning fungerar.

– Modellen är ett smart sätt att rigga samverkan mellan näringsliv och akademi. Styrkan är att modellen är konkret. Alla kan ha nytta av den, oavsett vilken organisation det handlar om, säger Marit Söderqvist processledare.

KTP har använts vid högskolan sedan 2012 och har gjorts känd genom uppsökande kontakter och en rad framgångsrika projekt.

– Det är vår vardag att vara ett stöd till samverkan och nyttiggörande, genom att prata med företag och finansiärer, att rapportera, hålla reda på ekonomi och ordna anställningar. Vi gör det som andra kanske tycker är jobbigt och tråkigt, säger Johan Kostela.

Modell som ger eko nationellt – och glädje

Från och med 2019 projektäger och koordinerar högskolan också ett nationellt KTP-projekt.

– Som många av våra projekt handlar även det nationella om att hjälpa till att bli mer klimatsmart. I den omställningen är ofta digitalisering en viktig del och vi tillför kompetens, dels med nyutexaminerade akademiker, dels med våra forskare och lärare som hjälper företagen att ställa om och uppnå mål genom en genomtänkt digitalisering, säger Johan Kostela.

Samverkansmodellen handlar mer om än att bara nå resultat.

– Flera gånger har de akademiska coacherna berättat att arbetet med samverkan har varit bland det roligaste de gjort under sitt yrkesliv, säger Klara Holdstock.

– Glädje är en viktig del i vårt arbete. Vi vill samverka för att vi tror på utveckling och skicka en signal till samhället om dess positiva effekter, avslutar Johan Kostela.

Det interna samverkanspriset delas ut vid Högskolan Dalarna akademiska högtid den 26 november till:

  • Johan Kostela, avdelningschef
  • Per Edén, verksamhetsledare
  • Marit Söderqvist, processledare
  • Ulrika Eriksson, verksamhetsekonom
  • Elin Apel, HR-specialist
  • Isabelle Ramström, HR-specialist
  • Klara Holdstock, koordinator

KTP1.png

Mer om KTP

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till två år. Det kan handla om utveckling av produkter, marknad, processer och energieffektivisering.

KTP - Knowledge Transfer Partnerships - Högskolan Dalarna (du.se)

Senast granskad:
Senast granskad: