”Vi möts” avvecklas – idag finns andra verktyg för samarbete

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I samband med att det nya intranätet Medarbetarwebben blir den primära kanalen för intern information kommer också ”Vi möts” som nås via du&ja att avvecklas.

“Vi möts” har under åren fått allt färre användare och idag finns det andra verktyg att tillgå som fyller syftet. Att “Vi möts” avvecklas beror på att det är en funktion som ingår i den gamla webbplattformen Episerver 6, som är utdaterad och inte längre underhålls av leverantören. 

Sedan implementeringen av Microsoft 365 har användningen av “Vi möts” stadigt minskat och nu är det mestadels Fritidsföreningen som använder sig av kanalen för att medlemmar ska kunna anmäla sig till aktiviteter. 

– Vi arbetar naturligtvis för att hitta en lösning som uppfyller de behov som exempelvis Fritidsföreningen har, säger Maria Bergsten, digital strateg, Kommunikationsavdelningen. 

“Vi möts” avvecklas i slutet av januari 2022.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen
Senast granskad:
Senast granskad: