”Vi är alla en del av energiomställningen”

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I rådande läge behöver vi alla hjälpas åt att kapa effekttopparna genom att minska elanvändningen när det är som störst efterfrågan. Vi behöver även genomföra fler åtgärder för att energieffektivisera. Att minska den totala energianvändningen sänker också topparna.
Maria Jansdotter Samuelsson pratar om energiomställning
Erik Bäckvall

– Med nuvarande läge behöver vi alla hjälpas åt att kapa effekttopparna genom att minska elanvändningen när det är som störst efterfrågan. Vi behöver även genomföra fler åtgärder för att energieffektivisera. Att minska den totala energianvändningen sänker också topparna, säger vicerektor hållbar utveckling och samverkan samt högskolans representant i Dalarnas energi- och klimatråd.

Regeringen har också gett i uppdrag att statliga myndigheter tar fram lämpliga åtgärder för att spara energi inom den statliga förvaltningen.

– Högskolan har tagit fram ett paket med råd och tips som alla medarbetare kan följa när det handlar om att sänka energiförbrukningen i det vardagliga arbetet. Till exempel att stänga av datorn när man inte jobbar på den, släcka lampor när man lämnar rum och undviker att använda de elektroniska dörröppnarna, om det inte är absolut nödvändigt. Det är något som alla kan tänka på och som faktiskt gör skillnad i slutändan, säger Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling.

Det här kan du göra

Vi kan alla hjälpas åt att påverka energiförbrukningen i våra lokaler och på så vis göra vår miljö gott: Nu hjälps vi åt att spara el - Högskolan Dalarna (du.se) 

Senast granskad:
Senast granskad: