Vetenskapsrådets forskningsbidrag och utlysningar 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vetenskapsrådets stora, årliga ansökningsomgång är på gång! Här kan du som forskare läsa mer om finansiärens forskningsprogram, utlysningar och om nyheter 2023.

Vetenskapsrådet (VR) är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Finansiären stödjer svensk forskning med nästan 8 miljarder kronor per år.

Den stora, årliga ansökningsomgången är på gång! Utlysningarna publiceras löpande på finansiärens webbplats. Där finns också information om gällande regler i samband med en ansökan: 

Utlysningar på VR:s webbplats 

Ansökningsguide samt krav och villkor  i samband med ansökan 

 

Du kan också ta del av VR:s samlade information om utlysningsåret 2023, liksom nyheter, via dessa presentationer i pdf-format: 

Senast granskad:
Senast granskad: