Vetenskapsrådet publicerar ny rapport om tillståndet för svensk forskning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vetenskapsrådet har publicerat en ny upplaga av Forskningsbarometern. Rapporten ges ut vartannat år och ger en övergripande bild av hur Sverige som forskningsnation står sig i internationell jämförelse.

Forskningsbarometerns samlar information från flera statistikkällor, samtidigt som den redovisar unik information om vetenskapliga publikationer och deras citeringsgenomslag. Rapporten används av regeringen, lärosäten, forskningsfinansiärer och journalister som ett underlag för till exempel faktainhämtning, analys och diskussioner om framtiden för svensk forskning.

Forskningsbarometern är liksom tidigare indelad i tre huvudområden:

* Forskningens finansiering – hur mycket pengar går till forskning och utveckling?
* Forskningens personal – hur ser den forskande personalens sammansättning ut?
* Vetenskaplig publicering – hur stort genomslag får forskningen?

– En av nyheterna i årets rapport är statistik om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Utvecklingen mot öppen tillgång har de senaste åren tagit fart både internationellt och i Sverige, detta område blir därmed allt viktigare att följa och analysera, säger Gustav Hansson, analytiker på Vetenskapsrådet.

Läs rapporten "Forskningsbarometern 2021. Svensk forskning i internationell jämförelse

Senast granskad:
Senast granskad: