Verksamhetsstödets organisation är på plats / Central Administration Now Officially In Place

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stödets organisation har under de senaste åren successivt förändrats och har bland annat gått från att vara uppdelat i tre delar fram till 2020, till ett samlat stöd under 2021. This information is available in English.

Målsättningen är ett verksamhetsstöd anpassat efter institutionernas behov, både nu och framöver. Den sista förändringen i beslutet om stödets organisation trädde i kraft 1 maj, vilket innebär att högskolan har två nya avdelningar under stödet:

  • Avdelningen för stöd i utbildning och forskning
  • Avdelningen för stöd till ledning och styrning

De två nya avdelningarna ersätter rektors kansli, Nästa Generations Lärande-Centrum (NGL-C), Knowledge transfer partnerships (KTP) och utbildnings- och forskningskansliet (UFK).

Avdelningen för stöd i forskning och utbildning leds av Niklas Brinkfeldt och avdelningen för stöd till ledning och styrning av Stina Eklund. Niklas Brinkfeldt har tidigare varit chef för NGL-C och Stina Eklund för avdelningen för studentservice och studieadministration. Uppdraget som avdelningschef för studentservice och studieadministration kommer utlysas, tills vidare är Åsa Berglind tillförordnad avdelningschef.

Inom stödet har även följande chefer nyligen rekryterats:

  • Björn Pettersson, chef för avdelningen för fastighets- och campusplanering
  • Anna-Karin Mässing, chef för avdelningen för HR

Rekrytering av chef till avdelningen för kommunikation pågår.

Central Administration Now Officially In Place

Over the last few years, the organisation of support services has undergone change. From being three units up until 2020, it went on to be collective support services in 2021.

A recent goal has been to establish a central administration designed to meet both the current and future needs of the five university schools.

The final change in the decision on the organisation of support services came into effect on May 1. Since then, the University has had two new offices for support services:

  • Office of Education and Research Services (Avdelningen för stöd i utbildning och forskning)
  • Office of Management Support (Avdelningen för stöd till ledning och styrning)

Together these replace the former Office of the Vice-Chancellor (Rektors kansli), Next Generation Learning Centre (NGLC), Knowledge Transfer Partnerships (KTP) and Office of Education and Research (Utbildnings- och forskningskansliet - UFK).

The Director of the Office of Education and Research Services is Niklas Brinkfeldt, and the Director of the Office of Management Support is Stina Eklund. Previously, Niklas Brinkfeldt was Director of NGLC, while Stina Eklund was Director of the Student Affairs Office. Until that position is advertised, Åsa Berglind will serve as Acting Director for the department, which is now called the Office of Student Services and Education Administration (Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration).

The new organisation of support services has also resulted in the recruitment of two new directors:

  • Björn Pettersson, Director of the Office of Campus and Facilities Planning (Avdelningen för fastighets- och campusplanering)
  • Anna-Karin Mässing, Director of the Office of Human Resources (Avdelningen för HR)

Recruitment of a Director for the Office of Marketing and Communication (Avdelningen för kommunikation) is underway.

Senast granskad:
Senast granskad: