Verksamhetsstödets avdelningar får nya namn

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från och med 1 januari 2022 har avdelningarna och enheterna under verksamhetsstödet nya namn. Namnen är uppbyggda på samma sätt och samtliga avdelningar benämns ”Avdelningen för” förutom Biblioteket.

Namnen som används på och inom organisationen för institutioner, avdelningar och enheter ska vara informativa, begripliga och språkligt hanterbara, men också vara utformade på ett likartat sätt.

Avdelningarna inom verksamhetsstödet har varit namngivna på olika sätt. För att få en likartad utformning av har därför en översyn gjorts där medarbetarna inom verksamhetsstödet varit delaktiga. I denna process har också namnet verksamhetsstödet fastslagits som namn.

Från och med 1 januari 2022 gäller följande namn:

Svensk benämning Engelsk benämning 
Verksamhetsstödet Central Administration
Avdelningen för ekonomi och upphandling Office of Finance and Procurement
Avdelningen för HR Office of Human Resources
Avdelningen för IT och digital infrastruktur Office of IT and Digital Infrastructure
Avdelningen för kommunikation Office of Marketing and Communication
Avdelningen för stöd till ledning och styrning Office of Management Support
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning  Office of Education and Research Services
Biblioteket University Library
Avdelningen för fastighets- och
campusplanering
Office of Campus and Facilities Planning
Enheten för drift och teknisk service Unit of Facility Operations and Technical Services
Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration Office of Student Services and Education Administration
Enheten för servicecenter Unit of General Services
Enheten för studentstöd och utbildningsadministration Unit of Student Support and Education
Administration
Enheten för utbildningshandläggning Unit of the Student Registry
Nästa generations lärande centrum* Next Generation Learning Centre
Rektors kansli* Office of the Vice-Chancellor
Utbildnings- och forskningskansliet* Education and Research Office
(Svensk benämning saknas) Knowledge Transfer Partnerships* **


*Den organisatoriska grupperingen upphör i samband med att de nya avdelningarna avdelningen för stöd till ledning och styrning och avdelningen för stöd i utveckling i utbildning och forskning implementeras.
**Knowledge Transfer Partnerships som modell och arbetssätt för samverkan finns kvar, upphörandet avser den organisatoriska strukturen.

Tips – att tänka på:  

  • Den beskrivande delen av det svenska namnet skrivs utan inledande versal.
    Exempel: Avdelningen för för ekonomi och upphandling
  • I löpande svensk text skrivs även organisationsdelen utan inledande versal.
    Exempel: Det finns många trevliga medarbetare inom avdelningen för fastighets- och campusplanering.  
  • I det engelska namnet och i löpande engelsk text börjar varje ord med versal, utom småord som ”and eller for”.  
    Exempel: Office of IT and Digital Infrastructure
  • Förkortningar ska användas i så liten utsträckning som möjligt. Om en förkortning eller kortform används i extern kommunikation ska organisationsgrupperingens fullständiga namn, följt av den förkortade formen inom parentes, skrivas ut första gången namnet omnämns i en text. 

 

Senast granskad:
Senast granskad: