Välkommen till träff med högskolans läsgrupp

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Läsgruppen gör nu en omstart och bjuder in till en sammankomst onsdag 24 november. Högskolan har under ett antal år haft en läsgrupp, men den har varit inaktiv sedan våren 2020.

Historiken för denna läsgrupp hänger ihop med ett delvis kollegialt, delvis ledningsrelaterat intresse av att i informella former ventilera texter av olika slag som påverkar vår verksamhet.

Litteratur inför 24 november: ”Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans”, av Sverker Sörlin (Natur & kultur, 2019). Boken förefaller väl lämpad för en läsekrets inom lärosätet. Vi har ju som bekant betonat bildningen i vår nyligen antagna strategi. Boken finns i vårt bibliotek i enstaka exemplar, men också tillgänglig som pocket om du vill köpa ditt eget exemplar. 

Tid: Klockan 15.15-16.45.

Plats: Delta digitalt via Zoom.

Mötet hålls via Zoom då det förmodligen blir lättare för fler att delta. Förhoppningsvis kan mötena efter hand ske på plats. Läsgruppsmötena leds av Mikael Berglund, UFK. Ingen anmälan behövs och alla medarbetare är välkomna att delta.

Kontakt
Verksamhetssamordnare
Senast granskad:
Senast granskad: