Valet av nya ledamöter till FUN klart

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Valet av tre lärarrepresentanter till forskarutbildningsnämnden (FUN) är nu klart.

Eva Hultin, Hasan Fleyeh och Jörgen Dimenäs har valts in som nya ledamöter i forskarutbildningsnämnden (FUN).

76 personer röstade i valet, vilket motsvarar 18 procent av de röstberättigade.

Antal röster: 

  • 55, Eva Hultin
  • 48, Hasan Fleyeh 
  • 46, Jörgen Dimenäs 
  • 17, Lena Dahlberg 
  • 12, Marianne Liljas Juvas  
  • 9, Kenneth Carling 
  • 9, Tarja Alatalo 

Valportalen – så går valet till

Kontakt
Nämndkansliansvarig
Senast granskad:
Senast granskad: