Vad gäller för min kontorsarbetsplats?

Högskolan har nu beslutat om en Policy för kontorsarbetsplatser gäller samtliga anställda och utgår från den fysiska närvaro den anställda har på arbetsplatsen.
Två personer står bredvid varandra vid ett skrivbord och tittar på en datorskärm.
Policyn utgår ifrån varje anställds närvaro och behov på kontorsarbetsplatsen. Linnéa Engblom, Norkay

Högskolan ska vara en attraktiv arbetsplats där basen i verksamheten är medarbetarnas kompetens och kreativitet. Den fysiska och sociala arbetsmiljön ska vara av högsta kvalitet. Detta står tydligt i högskolans strategi och därför har en Policy för kontorsarbetsplatser tagits fram.

Högskolans Policy för kontorsarbetsplatser syftar till en effektivare användning av arbetsplatserna på högskolan och därigenom skapa förutsättningar för lokalerna används på ett hållbart sätt både miljömässigt och ekonomiskt. Policyn utgår ifrån varje anställds närvaro och behov på kontorsarbetsplatsen.

  • 60-100 % närvaro på plats: Egen arbetsplats
    Egen arbetsplats är en arbetsplats som den anställda blir tilldelad att ha hela tiden, det finns en namnskylt på platsen.
  • 0–59 % närvaro på plats: Lånearbetsplats
    Lånearbetsplats är en arbetsplats som inte har någon fast användare, det finns inte någon fast namnskylt på platsen.

Procentsatsen avser en tjänst på 100% och baseras över tid på ett läsår/år.

Både egen arbetsplats eller lånearbetsplats kan vara i öppet landskap, enskilt rum eller delat kontor.

Det är avdelningschef eller motsvarande som beslutar om tilldelning av arbetsplats. Enskilda undantag från policyn kan göras efter beslut från ansvarig chef. 

Policy för kontorsarbetsplatser kommer tillämpas för nya Campus Borlänge, därefter övriga delar av organisationen och redan nu vid eventuella omflyttningar. 

Kontakt
Avdelningen för fastighets- och campusplanering
Senast granskad:
Senast granskad: