VA-dagen 2022 - dialog om Öppen vetenskap

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vetenskap & Allmänhet (VA) arbetar för att främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet. Den 12 oktober bjuder VA in till 20-årsjubiléum och VA-dagen 2022. Var med i samtal om hur en öppnare vetenskap kan bidra till en bättre värld och hur humaniora kan bli mer synlig i samhället.

Välkommen till VA-dagen 2022 

När: 12 oktober

Var: 7A Odenplan, Odengatan 65 (COOP-entrén), Stockholm (T Odenplan)

Hur: På plats i Stockholm eller digitalt

Anmälan: Senast den 2 oktober på VA:s webbplats. Antalet platser är begränsat. Obs! Välj Högskolan Dalarna som medlemsorganisation. Du kan bara anmäla dig till VA-dagen (ej årsmötet).

 

Högskolan Dalarna är medlem i Vetenskap & Allmänhet och därför inbjuds du som forskar eller arbetar med frågor kring öppen vetenskap till detta tillfälle, som också är Vetenskap & Allmänhets 20-årsjubiléum!

Dagens tema

Temat för årets VA-dag, som också är ett 20-årsjubiléum är:

Hur kan en öppnare vetenskap bidra till en bättre värld och hur kan humaniora blir mer synlig i samhället?

Medverkande

 • Noura Berrouba: Ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
 • Jenny Björkman: Samverkansdirektör Riksbankens Jubileumsfond
 • Ann Fust: Ordförande Vetenskap & Allmänhet
 • Anders Hagfeldt: Rektor Uppsala universitet
 • Lisa Lindgren: Vd Visualiseringscenter C
 • Victor Malm: Kulturchef Expressen
 • David Price: Science busker Science Made Simple
 • Leif Runefelt: Verksamhetsledare Humtank och professor Södertörns Högskola
 • Majléne Westerlund Panke: Initiativtagare till Vetenskap & Allmänhet
 • Rebecca Winkels: Strategichef Wissenschaft im Dialog
 • Elisabeth Wåghäll Nivre: Vicerektor och professor Stockholms universitet

Samtalsledare: Mattias Lundberg: Docent Umeå universitet och författare

Mer information och anmälan

Mer information om VA-dagen och anmälan finns på Vetenskap & Allmänhets webbplats:

Vetenskap & Allmänhet

Om Öppen vetenskap

Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp och handlar om att göra forskning mer tillgänglig och transparent för andra forskare och för det omgivande samhället. Allmänheten och olika intressenter bjuds även in att delta i hela eller delar av forskningsprocessen. Samtidigt som vetenskapen öppnas upp är det viktigt att forskare medverkar i sammanhang utanför akademin -  deltar i samhällsdebatten, samverkar och för dialog med olika samhällsaktörer.

Öppen vetenskap omfattar exempelvis: 

 • öppen tillgång till vetenskapliga publikationer på internet (Open Access) - att vetenskapliga resultat ska vara åtkomliga för alla,
 • öppen tillgång till forskningsdata (Open Data) - att materialet som vetenskapliga resultat bygger på ska vara tillgängligt för alla,
 • altmetri (nya sätt att mäta forskningens genomslag – alltså inte enbart vilka vetenskapliga tidskrifter som resultaten publiceras i) och
 • medborgarforskning (att allmänheten direkt involveras i forskningsprojekt).
Senast granskad:
Senast granskad: