Utredning om den statliga forskningsfinansieringen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om den statliga forskningsfinansieringens utformning i framtiden.

Statens finansiering av forskning ska utredas

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om hur den statliga forskningsfinansieringen ska utformas i framtiden. Syftet med översynen är att säkerställa att myndighetsorganisationen effektivt stödjer forskning och innovation av högsta kvalitet, är anpassad till samhällsutvecklingen och främjar nationella och globala samarbeten samt tillgång till forskningsinfrastruktur.

– Det är viktigt med ett forskningsfinansieringssystem som premierar fri forskning och innovation av hög kvalitet och som bidrar till hantering av samhällsutmaningar såsom pandemier och klimatförändringar. Mer än 20 år har gått sedan den nuvarande organisationen sjösattes och därför är det viktigt med en översyn som granskar att finansieringen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, säger utbildningsminister Anna Ekström i regeringens pressmeddelande.

Utredningen kommer att ledas av Ingrid Petersson, avgående generaldirektör för Formas, och ska redovisas senast den 30 september 2023.

Läs regeringens pressmeddelande 

Senast granskad:
Senast granskad: