Utlysning av planeringsbidrag för tillämpad välfärdsforskning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I augusti utlyser Forte planeringsbidrag för tillämpad välfärdsforskning

Ny forteutlysning 

Den 25 augusti öppnar Forte en utlysning av planeringsbidrag inom programmet för tillämpad välfärdsforskning. Planeringsbidraget kan använda för att under åtta månader genomföra särskilda aktiviteter som behövs för att utforma ett projekt eller program.

Med planeringsbidragen vill Forte främja klient- och praktiknära forskning som bidrar till långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Inom det tioåriga nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning använder Forte flera olika former av forskningsbidrag för att stärka den klient- och praktiknära forskningen inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Bidraget möjliggör aktiviteter som behövs för att ett tänkt forskningsprojekt eller forskningsprogram ska kunna tas vidare till en bidragsansökan i programmets kommande utlysningar. Det kan handla om att genomföra förstudier eller pilotprojekt, men bidraget kan också finansiera aktiviteter för att planera samverkan och samskapande med dem som berörs av forskningen.

Utlysningen stänger den 27 september.

Läs mer på Fortes hemsida: Utlysning av planeringsbidrag för tillämpad välfärdsforskning

 

Senast granskad:
Senast granskad: