Tillsättning av vicerektor för hållbar utveckling och samverkan

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vid MBL-förhandlingen den 15 december föreslogs Maria Jansdotter Samuelsson som vicerektor för hållbar utveckling och samverkan. Rektor kommer nu att fatta beslut om tillsättning. Maria är idag är prefekt för Institutionen för lärarutbildning och tillträder sitt nya uppdrag i februari 2022.
Porträtt på Maria Jansdotter Samuelsson

I rollen ingår att övergripande leda, samordna och utveckla högskolans arbete med hållbar utveckling och samverkan kopplat till högskolans strategi 2020-2026 samt högskolans hållbarhetsmål. Högskolan har ett brett förhållningssätt till hållbar utveckling som inkluderar ekologiska, sociala och ekonomiska frågor.

Senast granskad:
Senast granskad: