Tillgänglighetsverktyget Ally försvinner

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 7 oktober stängs verktyget ner och i nuläget finns inget som ersätter det. Verktyget har fungerat som ett stöd till lärare och studenter.
En kvinna sitter vid ett runt bord med en bärbar dator framför sig.
Anledningen till att verktyget försvinner hänger ihop med det byte av lärplattform som kommer att ske under 2024. Högskolan har därför sagt upp sitt avtal med Ally. Linnea Engblom

– Verktyget i sig har inte garanterat att innehållet i lärplattformen är tillgängligt, men det har visat på var det behövs förbättring och även gett instruktioner hur man gör för att åtgärda problemen, säger Maria Boström, avdelningen för stöd i utbildning och forskning. 

Allt material som produceras vid högskolan ska vara tillgänglighetsanpassat – vilket det är lagkrav på, även om stödverktyget i Learn försvinner.

Anledningen till att verktyget försvinner hänger ihop med det byte av lärplattform som kommer att ske under 2024. Högskolan har därför sagt upp sitt avtal med Ally.
– Ally skulle kunna användas även i vår nya lärplattform men detta finns det ännu inget beslut på. I den nya lärplattformen Canvas finns det ett inbyggt tillgänglighetsverktyg som kan hjälpa läraren att hitta vanliga fel när man skapar innehåll, till exempel formatering men inget som ersätter möjligheterna för studenterna att få alternativa format, säger Maria Boström.

För de studenter som påverkas och har behov av att få hjälp att tillgängliggöra sig skriven text hänvisas studenterna till det stöd som erbjuds via avdelningen för studentservice och utbildningsadministration.

Kontakt
Avdelningen för stöd till utbildning och forskning
Senast granskad:
Senast granskad: