Tillgänglighetsverktyg och resurs för digital tillgänglighet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Att skapa tillgängliga digitala lärmiljöer, som exempelvis ett kursrum i en lärplattform, är av stor betydelse för studenters lärande.

Som pedagog behöver du tänka på att Word- och PDF-dokument är tillgänglighetsanpassade och att kursrummet i lärplattformen har en struktur som är logisk och tillgänglig, även för den som använder sig av exempelvis talsyntes.

Utifrån denna bakgrund har beslut tagits att ett tillgänglighetsverktyg vid namn Ally ska integreras i vår lärplattform Blackboard Learn. Verktyget aktiveras under vecka 25 och ska hjälpa pedagoger att göra kursmaterialet mer tillgänglighetsanpassad för studenter.

I samband med att Ally aktiveras i lärplattformen Learn kommer även en resurs om digital tillgänglighet lanseras. Resursen är ett programrum i Learn som blir ett stöd i att förstå och arbeta med digital tillgänglighet. Resursen kommer att vara ”levande” med kontinuerliga uppdateringar och är i första hand till för alla pedagoger, men kan såklart användas av övrig personal.

För mer allmän information som riktar sig till alla som arbetar inom statlig myndighet finns sidan Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter på Medarbetarwebben.

För att bli tillagd i programrummet och få tillgång till resursen ber vi dig skicka ett mejl till support@du.se.

Digital tillgänglighet

Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 23 september 2018 och omfattar offentlig sektor i alla EU-länder. Den 23 september 2020 kom ytterligare krav på tillgänglighet inom ramarna för direktivet.

Om Ally

Ally är ett sömlöst integrerat verktyg i lärplattformen Blackboard Learn och kontrollerar automatiskt uppladdade filer gentemot WCAG 2.1-tillgänglighetsstandarder. Verktyget erbjuder studenter tillgängliga formatalternativ, som exempelvis MP3-ljud, taggade PDF-filer och elektronisk punktskrift. Ally är ett hjälpverktyg som indikerar och informerar om tillgänglighetsbrister och därefter instruerar hur kursrumsmaterialets tillgänglighet kan förbättras.

Senast granskad:
Senast granskad: