Testa nytt verktyg för kursvärderingar i Learn

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu startar ett pilotprojekt för att prova och utvärdera ett nytt verktyg för kursvärderingar i Learn. Anmäl ditt intresse redan idag för att testa till hösten.

Avdelningen för stöd i utbildning och forskning kommer att starta ett pilotprojekt som går ut på att prova och utvärdera ett nytt verktyg för kursvärderingar i Learn. I korthet går det ut på att i skarp version i Learn göra kursvärderingar med det nya LTI-verktyg för Sunet Survey för befintliga studenter.

Förhoppning är att många lärare samt kursansvariga vill vara med i pilotprojektet. Planen är att komma igång efter sommaren.

Använd svarsformuläret https://forms.office.com/r/mmyup7Fhxc för att registrera dig i pilotprojektet. 

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: