Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter - nu för humaniora och samhällsvetenskap!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vart fjärde år tar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram aktuella
forskningsöversikter för sina respektive ansvarsområden. Nu får du som forskare möjlighet att påverka hur de färdiga översikterna utformas.

Påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter

Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer tar vart fjärde år fram aktuella
forskningsöversikter för sina respektive ansvarsområden. Forskningsöversikterna beskriver tillståndet för forskningen i Sverige idag och vilka utvecklingstrender som framträder. De är framåtsyftande, bygger på analyser av det egna området och av omvärlden samt innehåller vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om hur Vetenskapsrådet kan bidra till en positiv utveckling inom områdena de kommande fem till tio åren. 

Det är viktigt att du som forskare får möjlighet att påverka hur de färdiga översikterna utformas. Att forskarsamhället deltar gör att översikterna blir bättre förankrade och mer användbara. De är viktiga underlag för det strategiska arbetet i Vetenskapsrådets styrelse, ämnesråd och kommittéer och fungerar som underlag för myndighetens inspel till den forskningspolitiska propositionen.

Slutversionerna beräknas publiceras under början av 2023 och kommer då även att spridas till andra intressenter inom det svenska forskningssystemet.

 

Ta chansen att kommentera den första översikten- t o m 7 september: 

Nu får du som forskare möjlighet att påverka hur den färdiga översikten inom humaniora och samhällsvetenskap utformas: 

Forskningsöversikt för humaniora och samhällsvetenskap – öppen för kommentarer på Vetenskapsrådets webbplats

 

Tidplan för alla forskningsöversikter: 

  • Humaniora och samhällsvetenskap: Öppen för kommentarer t o m 7 september
  • Konstnärlig forskning: 19 september–7 oktober
  • Medicin och hälsa: 29 september–12 oktober
  • Klinisk behandlingsforskning: 29 september–12 oktober
  • Naturvetenskap och teknikvetenskap: 29 september–12 oktober
  • Utbildningsvetenskap: 29 september–12 oktober
  • Utvecklingsforskning: 29 september–12 oktober

 

Senast granskad:
Senast granskad: