Synpunkter på vallängder eller röstlängder?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vet du om du får du rösta i valet till institutionens ledningsråd, IL? Ta del av vallängder och röstlängder. Lämna dina synpunkter snarast.
Person håller i ett lila papper med texten "ansvar" på.
Ledningsråden diskuterar många löpande ärenden och hanterar även frågor av strategisk karaktär inom både utbildning och forskning.  De har ett stort ansvar för institutionens utveckling. Madelene Håll

Valet till institutionens ledningsråd, IL, pågår under hösten 2022 för att utse kollegiala ledamöter för den kommande mandatperioden. Själva vallokalen öppnar 10 oktober, innan dess sker nomineringar. 

Sedan 29 augusti finns vallängder och röstlängder för val respektive IL att ta del av. Det är viktigt att du kontrollerar dessa listor. 

Gör så här: 

 1. Gå in på sidan om valet, se relaterade länkar, gå till din rubriken "Valbara och röstberättigade" och öppna upp listan på valbara samt listan för röstberättigade  för din IL, och sök efter ditt namn. 
 2. Synpunkter? Borde du stå med men inte gör det? Skicka dina synpunkter valförättaren för korrekt IL senast 5 september. 

Vem är valbar, vem får rösta? 

 • Valbar är person som är verksam inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämnd-organisationen till minst 50 % av en heltid och anställd vid den aktuella institutionen.
 • Röstberättigade är tillsvidareanställda med sysselsättning inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämndorganisationen vid aktuell institution till minst 50 % av en heltid, samt doktorander som har en anställning till minst 50 % på institutionen. Den som är tjänstledig om 100 % under hela perioden för röstning, med undantag för föräldraledighet, har inte rösträtt.

Tidplan för valet

 • 220912 – 220919: Nomineringsperiod
 • 221003: Valberedningens förslag och övriga nomineringar anslås
 • 221010 – 221017: Den digitala vallokalen öppnas
  Valet avslutas 221017 kl 24.00
 • 221020: Valresultatet tillkännages
 • 230101: Valda tillträder sin mandatperiod
Senast granskad:
Senast granskad: