Streamingsystemet i föreläsningssalarna byts ut

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det egenutvecklade streamingsystemet som används i ett antal föreläsningssalar på Högskolan Dalarna byts nu ut till Zoom. Det innebär att efter årsskiftet kommer alla salar ha samma system.
Två kvinnor sitter vid ett bord framför en laptop. Fönster i bakgrunden.
Johnér Bildbyrå

I över 15 år har Högskolan Dalarna använt olika versioner av det egenutvecklade streamingsystemet EPOS. Efter över 2000 timmar inspelat varje år och ännu mer än så livesänt så rör sig högskolan nu mot en större enhetlighet på lärosätet, där verktyget för digitala möten, Zoom, får utgöra grunden även i föreläsningssalarna.
– Det sänker trösklarna för att sända och spela in från salarna, det gör det enklare att förvalta och vidareutveckla och det minskar de risker som kommer naturligt av att ha egenutvecklade system säger förvaltningsledare Joacim Svensson, NGL-centrum.

Arbetet utförs i samarbete mellan NGL-centrum, Teknisk Service och IT-avdelningen. Målsättningen är att samtliga salar med EPOS istället ska ha utrustats med Zoom-baserade lösningar innan årsskiftet. Salar som berörs av förändringen är: 

 • 322 (Borlänge)
 • A046 (Falun)
 • Föreläsningssal 1 (Falun)
 • Föreläsningssal 2 (Falun)

Övriga salar som tidigare har haft EPOS har redan ställts om till Zoom, och är angivna som hybridsalar i lokalbokningssystemet och gäller följande salar: 

 • 321 (Borlänge)
 • 332 (Borlänge)
 • C313 (Falun)
 • C339 (Falun)
 • Föreläsningssal 5 (Falun)
 • Föreläsningssal 3 (Falun)
 • Föreläsningssal 6 (Falun)
Senast granskad:
Senast granskad: