Stödets dag 23 februari

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hela verksamhetsstödet samlas för en halvdagskonferens med fokus på verksamhetsstödets roll för hela lärosätets utveckling. Konferensen avslutas med gemensam lunch och medför begränsad service. IT-supporten är stängd mellan kl 08.00-14.00.

Dagen fokuserar på hur stödet långsiktigt arbetar för att bli ett effektivt, proaktivt och enhetligt stöd anpassat efter institutionerna behov. Dessutom handlar ett pass om hur hela lärosätet arbetar med att skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Receptionerna på våra campus har öppet som vanligt, men med begränsad bemanning. Biblioteken i Falun och Borlänge har öppet och bemannas av studentvärdar mellan kl 08.00-14.00. 

Senast granskad:
Senast granskad: