STINT nyheter

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En ny programportfölj för 2023!

STINTs styrelse har beslutat att fokusera STINTs programportfölj på tre flaggskeppsprogram:

  • Strategic Grants for Internationalisation

för strategisk internationalisering på lärosätesnivå, med medel för yngre forskares internationella mobilitet

  • STINT International Postdoc för internationalisering av yngre forskare
  • Teaching Sabbatical för internationalisering av högre utbildning, speciellt undervisning

Utöver dessa program utlyses även Initiation Grants två gånger under 2023. 

Strategic Grants for Internationalisation 2023 är nu öppet

Syftet med Strategic Grants for Internationalisation är att bidra till förnyelse och utveckling av internationalisering på lärosätesnivå.

Programmet vänder sig till lärosätesledningen och stödjer strategiska initiativ som bygger på eller drar nytta av eldsjälars erfarenheter och drivkraft och tydligt bidrar till integrerad internationalisering (comprehensive internationalisation).

Nytt för i år: För att ge yngre forskare möjlighet att delta i strategiska internationella projekt och tidigt kunna bygga upp internationella nätverk, erbjuds extra medel för yngre forskares mobilitet. Detta mot bak­grund av att de på grund av pandemin har haft begränsade möjligheter att vistas utomlands under sin hittillsvarande karriär.

Mer information om programmet samt länk till ansökningsportalen

Sista ansökningsdag är 17 april 2023 kloclan 15.00.

Initiation Grants

Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer.

Mer information om programmet samt länk till ansökningsportalen

Ansökan kan skickas in fortlöpande under året fram till 12 juni 2023. Vid följande datum under 2023 inleds bedömning av inkomna ansökningar: 3 april och 12 juni 2023 klockan 15:00.

Senast granskad:
Senast granskad: