Språkhuset flyttar in i Hyttan på Campus Falun

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sedan renoveringen av Campus Falun inleddes 2018 har det så kallade ”språkhuset” varit hemvist för institutionen för språk, litteratur och lärande. Nu avyttras de tillfälliga lokalerna och medarbetarna flyttar in i D-huset, plan 2, i Hyttan på Campus Falun från och med vecka 8.
Huskropp två våningar gul fasad trappa
Nycklarna till ”Språkhuset”, hus G, överlämnas den 21 mars till leverantören av modulerna. Förhoppningen är att de snart fraktas bort, men entreprenören har sex månader på sig att utföra arbetet. Madelene Håll

– ”Språkhuset” har verkligen blivit ett begrepp och vi har trivts bra i våra tillfälliga lokaler men vi hoppas nu kunna skapa en motsvarande bra arbetsmiljö i de nya lokalerna, säger Maria Görts, prefekt för institutionen för språk, litteratur och lärande.

Flytten från ”Språkhuset” sker under vecka 8–9, men redan nu har vissa möbler flyttats. Därefter kommer lokalerna tömmas, högskolans sista hyresdag är 21 mars. Själva modulerna har hyresvärden sedan sex månader på sig att hämta.  

Placeringen av medarbetarna är ett resultat av den undersökning som gjordes under hösten 2022, över hur beläggningen för kontorsarbetsplatser på Campus Falun såg ut. Syftet var att se om det gick att nyttja kontorsplatserna mer resurseffektivt och bättre, bland annat se om det fanns möjlighet att frigöra platser i befintligt lokalbestånd utifrån principen att om en medarbetare är mindre på plats på arbetsplatsen får den dela arbetsplats eller ha en lånearbetsplats. 

Principen innebär också att medarbetare som är på plats mycket får en fast arbetsplats. Utifrån undersökningen och förslag från verksamheterna på tillämpningar, har platser i Hyttan också frigjorts.

– Vi är en institution med övervägande distansundervisning och har många medarbetare som bor och arbetar utanför Dalarna. Steget till att inte alla har fasta kontorsplatser på campus är därför inte så stort, menar Maria Görts.

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: