Sökes: Piloter i nya lärplattformen Canvas

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är det dags för nästa steg i implementationen av lärplattformen och det är dags för lärare att få testa lärplattformen i befintliga kurser. Låter det intressant? Bli en del av pilotprojektet.
Närbild på medarbetare som arbetar vid dator.
Pilotlärarna kommer att köra skarpa kurser i Canvas under höstterminen 2023 . Anmäl ditt intresse för att vara pilot senast 5 maj. Johnér Bildbyrå

Implementationen av lärplattformen Canvas har under våren mest varit av den tekniska karaktären men det börjar nu bli dags för lärare att få testa det i befintliga kurser som ett pilotprojekt.

Pilotlärarna kommer att köra skarpa kurser i Canvas under höstterminen 2023 och genom att arbeta i systemet kunna bidra med feedback och synpunkter på sådant som både fungerar bra och mindre bra.
– Vi har fått in ett antal piloter, men vill gärna få in flera för att få en bra representation från samtliga institutioner. Som pilot får du möjligheten att prova på den nya lärplattformen i skarpt läge och bidra med dina erfarenheter, säger Maria Boström, en av projektledarna för införandet, avdelningen för stöd till utbildning och forskning.

Fram till och med 5 maj har du möjlighet att anmäla intresse för att vara pilot. 

Att vara pilot innebär:

  • Du måste genomföra en utbildning i lärplattformen Canvas före sommaren. Utbildningen av piloterna startar under maj.
  • Det tar cirka 5 timmar för att lära sig Canvas och sen cirka 8 timmar för att bygga upp kursen inför terminsstarten i höst, åtminstone för kursansvarig. Observera att är det flera lärare i en kurs som ska ges i Canvas måste alla de lärarna ingå i piloten.
  • Utöver utbildningsdelen kommer det även ske ett antal avstämningsträffar under hösten samt en utvärdering vid terminsslut HT2023.
  • Delta på uppstartsträff: Projektledningen kommer att berätta om projektet och om vikten av tillgänglighet och struktur i kursrummen. Uppstartsträffen kommer att ske onsdag 17 maj kl 08.30-10.00 eller måndag 22 maj kl 10.30-12.00.
Kontakt

Vill du veta mera, eller är du intresserad av att delta i pilotprojektet? Hör av dig senast 5 maj.

Projektledning införandet av Canvas
Senast granskad:
Senast granskad: