Sök forskningsmedel för projekt om cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vill du bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns det möjlighet att ansöka om stöd för forsknings- och innovationsprojekt från Energimyndigheten, inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

Ny utlysning från Energimyndigheten

Nu utlyser Energimyndigheten 35 miljoner kronor till forsknings- och innovationsprojekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi.

Komplexa utmaningar kräver en stor variation av lösningar. Därför välkomnas en bredd av forsknings- och innovationsprojekt från flera branscher, olika typer av konstellationer och olika typer av lösningar.

Den här utlysningen riktar sig till projekt inom industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier.

Utlysningstexten och mer information finns på Energimyndighetens webbplats.

Vem kan söka?

Alla organisationer som genom forskning- och innovation kan bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi kan söka. Exempelvis:

  • företag (exempelvis industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster),
  • forskningsinstitut, 
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner samt
  • offentlig sektor eller andra organisationer.

Viktiga datum

Webbinarier
Vill du veta mer om utlysningen är du välkommen att delta på något av följande webbinarier:

På webbinarierna får du information om utlysningen, veta hur man ansöker, hur ansökningarna utvärderas och du får även möjlighet att ställa frågor.

Läs gärna den fullständiga utlysningstexten innan du deltar i ett webbinarium. 

 

Sista dag för ansökan: 2023-02-14 kl 23:59

 

Beslut om finansiering

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i juni 2023. Projektstart kan ske tidigast den första september 2023.

Om RE:Source

Utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Programmet ska bidra till materialanvändning inom planetens gränser genom innovation och konkurrenskraft och är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogrammen är att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft.

Senast granskad:
Senast granskad: