Sök bidrag för strategisk mobilitet från SSF

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sök bidrag för miljöombyte som utvecklar din forskning inom något av områdena naturvetenskap, teknik eller medicin!

SSF utlyser bidrag för strategisk mobilitet

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har i uppdrag att finansiera forskning av högsta kvalitet som bidrar till Sveriges konkurrenskraft och samtidigt främja rörlighet både internationellt, nationellt och mellan universitet, institut och företag. Stiftelsen finansierar forskning som bedrivs inom naturvetenskap, teknik och medicin.  

SSF har avsatt 10 miljoner kr för en satsning på strategisk mobilitet under en tvåårsperiod. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en 4-12 månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom (industri/näringsliv/myndighet/sjukhus och akademi/forskningsinstitut).  

Mobilitet inom Sverige är prioriterat, men utbytet kan även ske med en hemorganisation/värd i ett annat land om kopplingen till Sverige är tillräckligt stark ur ett strategiskt svenskt perspektiv. Syftet med programmet är att öka personlig rörlighet, kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorer.

 

Sista ansökningsdag: 6 september 2022 kl 14:00. Tidigaste projektstart är 1 januari 2023.

Utlysningstexten finns på SSF:s webbplats.

 

För mer information, kontakta:

  • Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, Telefon: 08-505 816 65
  • Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, Telefon: 073-358 16 67
Senast granskad:
Senast granskad: