Skolforskningsinstitutets utlysning för 2022 har öppnat!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolforskningsinstitutets årliga utlysning av forskningsbidrag har öppnat. Utlysningen stänger den 11 maj kl 14.00.

 

Skolforskningsinstitutets årliga utlysning av forskningsbidrag

Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är att den ska utgå från de utmaningar och behov som verksamma möter i anslutning till undervisningen. Kunskapsintresset avser i första hand att bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, ytterst i syfte att bidra till barns och elevers utveckling och lärande.

Kärnan i den forskning som institutet finansierar är att den ska vara både professionsrelevant, det vill säga vara angelägen och användbar för verksamma inom skolväsendet, och hålla hög vetenskaplig kvalitet.

Inriktning för årets utlysning

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag är följande
Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Anvisningar för sökande, finansiärens krav, tidsplan, mall för avsiktsförklaring mm finns på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Ansökan görs via Prisma.  

Senast granskad:
Senast granskad: