Skapa datahanteringsplan med digitalt verktyg?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En pilotomgång där svenska lärosäten har testat det digitala verktyget DMPonline för upprättande av datahanteringsplaner avslutas nu i oktober. Det ska nu utredas om det finns intresse för en fortsatt användning av just DMPonline. Beslut om vilket verktyg som ska användas fattas av varje lärosäte.

Pilotomgång med digitaliserad datahanteringsplan

Forskningsfinansiärer har olika krav på hur specificerad en datahanteringplan ska vara, men vanligt är att man ska kunna informera om hur data kommer att samlas in, skapas eller återanvändas, typ av data, dokumentation, skydd, bevarande och tillgängliggörande av data, rättsliga aspekter (t ex hantering av personuppgifter, sekretess, immaterialrätt), etiska aspekter, kostnader och ansvar för datahanteringen (även efter projektslut) mm.   

Se även Svensk Nationell Datatjänsts checklista för datahanteringsplaner

Test av DMPonline

I en pilotomgång (som avslutas i oktober i år) har svenska lärosäten haft möjlighet att testa DMPonline - ett digitalt stöd för att skapa datahanteringsplaner, bland annat utifrån den mall som har tagits fram av Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. (Innehållet är en delvis omarbetad svensk översättning av Science Europe:s mall Core Requirements for Data Management Plans.)

Pilotomgången har skett inom ramen för Vetenskapsrådets avtal med DMPonline via Sunet. Sunet kommer nu utreda om det finns intresse för en fortsättning av DMPonline, då som tjänst i Sunets utbud.

Beslut om vilket verktyg som ska användas för att ta fram och underhålla datahanteringsplaner fattas av varje lärosäte.  

 

Mer information om DMPonline

För mer information om hur DMPonline fungerar, ta gärna del av Utrecht Universitys presentation på Youtube

 

 

Exempel på andra digitala verktyg för upprättande av datahanteringsplaner:

DMP tool 

Data Stewardship Wizard  

 

Senast granskad:
Senast granskad: