Sista dag att registrera resultat för 2023

Högskolans årsredovisning närmar sig! 15 januari 2024 är sista dag att rapportera och attestera resultat i Ladok för att prestationen ska kunna inkluderas i Högskolan Dalarnas anslagsavräkning för kalenderåret 2023.
Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration
Senast granskad:
Senast granskad: