Senior forskare? Nu finns möjlighet att delta i granskningsutskott

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, ansvarar för den lärosätesövergripande kollegiala utvärderingen av forskningsverksamheten som inleds i början av 2023. Arbetet kommer ledas av ett granskningsutskott.

Vid nämndmötet den 15 juni kommer UFN utse ett utskott för granskning av forskningsverksamheten. UGF. Granskningsutskottets uppgift är att hålla samman den samlade kollegiala utvärderingen av lärosätets forsknings­verksamhet. Utskottet ska bestå av fem seniora forskare vid lärosätet (professor eller docent), en representant från varje insti­tution – varav minst en är ledamot av UFN. Själva utvärderingen genomförs av fem sakkunnigkommittéer, en för varje institution.

Vill du delta i granskningsutskottet?

UFN söker nu seniora forskare (professor eller docent) verksamma vid Högskolan Dalarna som är intresserade av att ingå i granskningsutskottet. Skicka din intresseanmälan och en kort beskrivning av för uppdraget relevant bakgrund till Pierre Vogel, senast den 10 juni.

 

Senast granskad:
Senast granskad: