Seminarium om utvärderingsnyheter i Horisont Europa

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av utvärderingsnyheter i EU:s ramprogram Horisont Europa

Vill du lära mer om utvärderingsprocessen i Horisont Europa?

Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, är också nationell kontaktmyndighet för Horisont Europa.Vinnovas Brysselkontor ingår bland annat i det europeiska nätverket IGLO (Informal Group of Research and Innovation Liaison Offices).

Nyligen anordnade IGLO ett seminarium på temat ”Evaluation novelties under Horizon Europe”. Är du nyfiken på och vill lära mer om utvärderingsprocessen inom Horisont Europa? Vad är nytt? Ta då gärna del av detta seminarium i efterhand.  

Tillfället spelades in och nu finns både inspelning och presentationer tillgängliga på IGLOS:s webbplats. 

Ta del av inspelning och presentationer

Senast granskad:
Senast granskad: