Seminarium om förändrade mönster för internationella forskningssamarbeten

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

STINT - Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning - anordnar seminarium om förändrade mönster för internationella forskningssammarbeten

Seminarium om förändrade mönster för internationella forskningssamarbeten

Datum: Onsdag 8 november 2023, kl. 14.00 – 15.30. (Kaffe från 13.30)
Plats: World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm
Registrering: Vänligen registrera dig senast 6 november, 2023 via denna länk.

 

Efter tre decennier av dramatisk ökning av internationella forskningssamarbeten börjar vi nu skönja ett trendbrott: sampublikationer mellan USA och Kina sjunker. Utvecklingen har långtgående konsekvenser för det globala forskningssystemet, då samarbetet och utbyten mellan dessa två länder har varit den viktigaste motorn i internationaliseringen av forskningen sedan slutet på kalla kriget.

Seminariet anordnas med anledning av besöket av Caroline Wagner, The Ohio State University, en av de ledande experterna på internationella forskningssamarbeten. Dessutom presenteras en rapport av Igor Martins och Sylvia Schwaag Serger, Lunds universitet, över den senaste utvecklingen i internationella forskningssamarbeten. Presentationerna följs av en paneldiskussion med Ingrid Petersson, särskild utredare.

Frågorna som avses belysas är:

  • Hur ser de nya mönstren för internationella forskningssamarbeten ut, geografiskt så väl som ämnesmässigt?
  • Vad är orsakerna, förklaringar men också konsekvenserna av dessa förändringar?
  • Hur har Sveriges och Europas internationella samarbeten påverkats av de ökande geopolitiska friktionerna?
  • Vad betyder förändringarna i internationella forskningssamarbeten för forskningen och dess aktörer (forskare, universiteten, finansiärer, regeringen, m.fl.).

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Kontakt:

STINT
Tel. +46 8 671 19 90
info@stint.se 

 

Senast granskad:
Senast granskad: